Transport – klasyfikacje

Słowo “transport” pochodzi od łacińskiego “transportare”, co dosłownie oznacza “transport” i w swoim znaczeniu słowo to obejmuje wszystkie środki niezbędne do przemieszczania ludzi lub rzeczy w danej dziedzinie. Ze swojej strony wyróżniamy przewóz osób – na przykład przenoszenie budynku, spedycja, przemieszczanie towarów, zbieranie i przekazywanie wiadomości drogą morską lub lądową, koleją i innymi środkami transportu.

Podział transportu jest ważny, co wynika zarówno z konkretnej definicji, jak i ze zwykłego użytkowania. Transport dzielimy według kilku kluczowych pojęć:

Transport – obejmuje różne środki transportu wykorzystywane w transporcie i komunikacji, a także podstawową infrastrukturę, która ułatwia transport osób lub rzeczy między miejscami zdefiniowanymi jako punkty transportowe.

Transport i komunikacja – obejmuje przejazdy mające na celu przewóz towarów, możemy mówić o transporcie intermodalnym.

Transport ofensywny – obejmuje przejazdy przeznaczone do przewozu ludzi lub towarów, tzw. sektor ofensywny.

Transport ofensywny – znany również jako sektor ofensywny, odnosi się do podróży skierowanych na osobę lub rzeczy, które są skutecznie ukryte przed ogólnym spojrzeniem.

Dlatego musimy jasno rozróżnić, z jakimi rodzajami transportu mamy do czynienia, a który można pomylić z pojęciem “transport” i wyżej wymienionym. W przypadku transportu ludzi możemy też mówić o transporcie lotniczym lub drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *