Auto

Transport – klasyfikacje

Słowo "transport" pochodzi od łacińskiego "transportare", co dosłownie oznacza "transport" i w swoim znaczeniu słowo to obejmuje wszystkie środki niezbędne...